Kamerabevakning

Sollefteå kommun använder sig av kamerabevakning utifrån olika syften och på olika platser.

 

Grunden för all kameraövervakning som kommunen står bakom är att personlig integritet värderas högt. Vid beslut om inrättande av kameraövervakning görs alltid en värdering av hur den personliga integriteten eventuellt kan kränkas hos de personer som potentiellt kan övervakas. Värderingen görs gentemot behovet av och syftet med kamerabevakningen.

 

Exempel på syften med kommunens kamerabevakning:

  • Förebygga, avslöja eller utreda brott. (ex.vis skadegörelse, kränkningar, inbrott)
  • Främja trygghet och säkerhet på allmän plats eller i en verksamhet. (ex.vis i verksamhetslokaler, vid evenemang, allmän plats)
  • Möjliggöra god service till enskilda. (ex.vis inom hemtjänst eller annan service till enskilda)
  • Ge service och information om väder eller status på en plats av allmänt intresse. (ex.vis. slalombacke, evenemang, utsiktspunkt)

 

Beroende av syftet och platsen avgörs om kommunen som huvudman behöver tillstånd för sin kamerabevakning.

En grundregel är att kamerabevakning av platser dit allmänheten har tillträde kräver tillstånd. Kamerabevakning i en verksamhet där allmänheten inte har tillträde kräver vanligtvis inte tillstånd.

 

 

För frågor om Sollefteå kommuns kamerabevakning hänvisas till kommunens dataskyddsombud.

 

Datainspektionen är tillståndsgivare och tillsynsmyndighet för kamerabevakning och hantering av personuppgifter.

 

Publicerad: 2019-03-01

Medborgarservice