Regler för sekretess

Du som medborgare har inte alltid rätt att ta del av en handling. Det finns handlingar som är ”hemliga” eller sekretessbelagda.

Det vi i normalt tal kallar för en ”hemlig handling” är en handling som är sekretessbelagd. Det innebär att handlingen inte får läsas av alla. Det finns olika orsaker till att en handling blir sekretessbelagd. Det kan till exempel vara för att skydda en enskild person i ett ärende som rör socialtjänsten.


Kommunen följer en särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, för att bedöma om en handling ska bli sekretessbelagd eller inte.


Du bestämmer inte själv om en handling som du skickar till kommunen ska vara sekretessbelagd eller inte. Det betyder att om du skickar ett brev med texten "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på så kommer den ändå inte att sekretessbeläggas.


Om du har begärt ut en handling men kommunen vägrar lämna ut den med hänvisning till sekretessen så har du alltid rätt att överklaga.


Publicerad: 2013-10-02

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice