Diarium

Alla myndigheter i Sverige måste föra ett register över de allmänna handlingar som finns på myndigheten. Ett sådant register kallas för Diarium. Du kan kontakt Sollefteå kommun för att ta del av dokument som finns där.

Hur tar jag del av Diariet?

Alla har rätt att läsa och ta del av offentliga handlingar som finns i kommunens Diarium. För att ta det av en handling kan du kontakta registratorn på den förvaltning det gäller. Registartorn är den person på varje förvaltning som ansvarar för Diariet. Är du osäker på vem du ska kontakta så kan du prata med växeln för vägledning.


Vad är ett Diarium?

Ett Diarium är ett gammalt ord som betyder dagbok. Att ”diarieföra” betyder att föra dagbok över de offentliga handlingar och dokument som en myndighet tar emot eller upprättar. Alla har rätt att ta del av de offentliga handlingar som finns i Diariet.

Publicerad: 2015-04-28

    Ingen giltig användare vald.

Medborgarservice