Protokoll utskottet för vård och omsorg 2019-03-20

 

Organ:

Kommunstyrelse

 

Sammanträdesdatum:

2019-03-20

 

Paragrafer:

11-18

 

Datum då anslaget sätts upp:

2019-03-27

 

Datum då anslaget tas ned:

2019-04-18

 

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

 

Sekreterare:

Cecilia Lydig

 

 


 

 

Publicerad: 2019-03-27

Skribent:

Medborgarservice