Anslag/bevis: Protokoll Valnämnden 2019-05-29

 

Organ:

Valnämnden

 

Sammanträdesdatum:

2019-05-29

 

Paragrafer:

18-22

 

Datum då anslaget sätts upp:

2019-06-11

 

Datum då anslaget tas ned:

2019-07-03

 

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

 

Sekreterare:

Victoria Karlsson

 

 


 

 

Publicerad: 2019-06-11

Skribent:

Medborgarservice