Anslag/Bevis: Protokoll utskottet för vård och omsorg 2020-02-12

 

Organ:

Kommunstyrelse

 

Sammanträdesdatum:

2020-02-12

 

Paragrafer:

25S-30S

 

Datum då anslaget sätts upp:

2020-02-14

 

Datum då anslaget tas ned:

2020-03-07

 

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

 

Sekreterare:

Cecilia Lydig

 

 


 

 

Publicerad: 2020-02-18

Skribent:

Medborgarservice