Anslag/Bevis: Protokoll utskottet för vård och omsorg 2019-05-02

 

Organ:

Kommunstyrelse

 

Sammanträdesdatum:

2019-05-02

 

Paragrafer:

73S - 84S

 

Datum då anslaget sätts upp:

2019-05-03

 

Datum då anslaget tas ned:

2019-05-25

 

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

 

Sekreterare:

Cecilia Lydig

 

 


 

 

Publicerad: 2019-05-03

Skribent:

Medborgarservice