Anslag/Bevis: Protokoll utskottet för vård och omsorg 20-03-18

 

Organ:

Kommunstyrelse

 

Sammanträdesdatum:

2020-03-18

 

Paragrafer:

6-11

 

Datum då anslaget sätts upp:

2020-03-24

 

Datum då anslaget tas ned:

2020-04-15

 

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

 

Sekreterare:

Cecilia Ingelsson Lydig

 

 


 

 

Publicerad: 2020-03-24

Skribent:

Medborgarservice