Anslag/Bevis: Protokoll utskottet för Unga och lärande 2020-05-14

 

Organ:

Kommunstyrelse

 

Sammanträdesdatum:

2020-05-14

 

Paragrafer:

19-25

 

Datum då anslaget sätts upp:

2020-05-20

 

Datum då anslaget tas ned:

2020-06-10

 

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

 

Sekreterare:

Guniris Jonasson

 

 


 

 

Publicerad: 2020-05-20

Skribent:

Medborgarservice