Anslag/Bevis: Protokoll utskottet för Unga och lärande 2019-02-14

 

Organ:

Kommunstyrelse

 

Sammanträdesdatum:

2019-02-14

 

Paragrafer:

7-13

 

Datum då anslaget sätts upp:

2019-02-18

 

Datum då anslaget tas ned:

2019-03-11

 

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

 

Sekreterare:

Guniris Jonasson

 

 


 

 

Publicerad: 2019-02-18

Skribent:

Medborgarservice