Anslag/Bevis: Protokoll utskottet för Samhällsutveckling 2020-06-08

 

Organ:

Kommunstyrelse

 

Sammanträdesdatum:

2020-06-08

 

Paragrafer:

§ 61-73

 

Datum då anslaget sätts upp:

2020-06-22

 

Datum då anslaget tas ned:

2020-07-13

 

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

 

Sekreterare:

Guniris Jonasson

 

 


 

 

Publicerad: 2020-06-22

Skribent:

Medborgarservice