Anslag/bevis: Protokoll överförmyndarnämnden, 2020-04-24

 

Organ:

Överförmyndarnämnden

 

Sammanträdesdatum:

2020-04-24

 

Paragrafer:

§§ 12-18

 

Datum då anslaget sätts upp:

2020-04-27

 

Datum då anslaget tas ned:

2020-05-18

 

Förvaringsplats för protokollet:

Överförmyndaren

 

Sekreterare:

Marlene Åkerlund Hägglund

 

 


 

 

Publicerad: 2020-04-27

Skribent:

Medborgarservice