Anslag/Bevis: Protokoll överförmyndarnämnden, 2020-03-13

 

Organ:

Överförmyndarnämnden

 

Sammanträdesdatum:

2020-03-13

 

Paragrafer:

§§ 9-11

 

Datum då anslaget sätts upp:

2020-03-18

 

Datum då anslaget tas ned:

2020-04-08

 

Förvaringsplats för protokollet:

Överförmyndaren

 

Sekreterare:

Marlene Åkerlund Hägglund

 

 


 

 

Publicerad: 2020-03-18

Skribent:

Medborgarservice