Anslag/Bevis: Protokoll överförmyndarnämnden 2019-02-22

 

Organ:

Överförmyndarnämnden

 

Sammanträdesdatum:

2019-02-22

 

Paragrafer:

§§ 7-18

 

Datum då anslaget sätts upp:

2019-02-27

 

Datum då anslaget tas ned:

2019-03-15

 

Förvaringsplats för protokollet:

Överförmyndaren

 

Sekreterare:

Marlene Åkerlund Hägglund

 

 


 

 

Publicerad: 2019-02-27

Skribent:

Medborgarservice