Anslag/Bevis: Protokoll överförmyndarnämnden

 

Organ:

Överförmyndarnämnden

 

Sammanträdesdatum:

2018-11-16

 

Paragrafer:

§ 45-51

 

Datum då anslaget sätts upp:

2018-11-19

 

Datum då anslaget tas ned:

2018-12-10

 

Förvaringsplats för protokollet:

Överförmyndaren

 

Sekreterare:

Marlene Åkerlund Hägglund

 

 


 

 

Publicerad: 2018-11-19

Skribent:

Medborgarservice