Anslag/Bevis: Protokoll Kommunstyrelsen möte 2019-05-07

 

Organ:

Kommunstyrelse

 

Sammanträdesdatum:

2019-05-07

 

Paragrafer:

§§122-149

 

Datum då anslaget sätts upp:

2019-05-14

 

Datum då anslaget tas ned:

2019-06-05

 

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

 

Sekreterare:

Fredrik Granholm

 

 


 

 

Publicerad: 2019-05-14

Skribent:

Medborgarservice