Anslag/Bevis: Protokoll Kommunstyrelsen 2020-03-10

 

Organ:

Kommunstyrelse

 

Sammanträdesdatum:

2020-03-10

 

Paragrafer:

§§ 33-53

 

Datum då anslaget sätts upp:

2020-03-16

 

Datum då anslaget tas ned:

2020-04-07

 

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

 

Sekreterare:

Anna Forsberg

 

 


 

 

Publicerad: 2020-03-16

Skribent:

Medborgarservice