Anslag/Bevis: Protokoll Kommunstyrelsen 2020-02-04

 

Organ:

Kommunstyrelse

 

Sammanträdesdatum:

2020-02-04

 

Paragrafer:

§§15-26, 29-32

 

Datum då anslaget sätts upp:

2020-02-07

 

Datum då anslaget tas ned:

2020-03-02

 

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

 

Sekreterare:

Anna Forsberg

 

 


 

 

Publicerad: 2020-02-07

Skribent:

Medborgarservice