Anslag/Bevis; Protokoll Kommunfullmäktige 2020-06-22

 

Organ:

Kommunfullmäktige

 

Sammanträdesdatum:

2020-06-22

 

Paragrafer:

§§ 49-71

 

Datum då anslaget sätts upp:

2020-06-24

 

Datum då anslaget tas ned:

2020-07-17

 

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

 

Sekreterare:

Anna Forsberg

 

 


 

 

Publicerad: 2020-06-24

Skribent:

Medborgarservice