Anslag/Bevis Protokoll Kommunfullmäktige 2019-05-27

 

Organ:

Kommunfullmäktige

 

Sammanträdesdatum:

2019-05-27

 

Paragrafer:

§§ 75-89

 

Datum då anslaget sätts upp:

2019-06-03

 

Datum då anslaget tas ned:

2019-06-25

 

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

 

Sekreterare:

Anna Forsberg

 

 


 

 

Publicerad: 2019-06-03

Skribent:

Medborgarservice