Anslag/bevis; Protokoll Kommunfullmäktige 2019-04-29

 

Organ:

Kommunfullmäktige

 

Sammanträdesdatum:

2019-04-29

 

Paragrafer:

§§ 33-74

 

Datum då anslaget sätts upp:

2019-05-03

 

Datum då anslaget tas ned:

2019-05-27

 

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

 

Sekreterare:

Anna Forsberg

 

 


 

 

Publicerad: 2019-05-03

Skribent:

Medborgarservice