Anslag/Bevis: Protokoll Kommunala Pensionärsrådet

 

Organ:

Kommunfullmäktige

 

Sammanträdesdatum:

2020-02-26

 

Paragrafer:

1-7

 

Datum då anslaget sätts upp:

2020-03-17

 

Datum då anslaget tas ned:

2020-04-07

 

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

 

Sekreterare:

Guniris Jonasson

 

 


 

 

Publicerad: 2020-03-17

Skribent:

Medborgarservice