Anslag/Bevis: Protokoll Jävsnämnden 2020-06-16

 

Organ:

Kommunfullmäktige

 

Sammanträdesdatum:

2020-06-16

 

Paragrafer:

§ 7-10

 

Datum då anslaget sätts upp:

2020-06-24

 

Datum då anslaget tas ned:

2020-07-15

 

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

 

Sekreterare:

Guniris Jonasson

 

 


 

 

Publicerad: 2020-06-24

Skribent:

Medborgarservice