Anslag/Bevis: Protokoll Extra Kommunstyrelse 2020-05-19

 

Organ:

Kommunstyrelse

 

Sammanträdesdatum:

2020-05-19

 

Paragrafer:

§ 101

 

Datum då anslaget sätts upp:

2020-05-19

 

Datum då anslaget tas ned:

2020-06-10

 

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

 

Sekreterare:

Anna Forsberg

 

 


 

 

Publicerad: 2020-05-19

Skribent:

Medborgarservice