ANslag/Bevis: Protokoll Allmänna utskottet 2020-02-11

 

Organ:

Kommunstyrelse

 

Sammanträdesdatum:

2020-02-11

 

Paragrafer:

§§ 7-12

 

Datum då anslaget sätts upp:

2020-02-12

 

Datum då anslaget tas ned:

2020-03-05

 

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

 

Sekreterare:

Anna Forsberg

 

 


 

 

Publicerad: 2020-02-12

Skribent:

Medborgarservice