Anslag/Bevis: Överförmyndarnämnden, 2019-01-18

 

Organ:

Överförmyndarnämnden

 

Sammanträdesdatum:

2019-01-18

 

Paragrafer:

§§ 1-6

 

Datum då anslaget sätts upp:

2019-01-22

 

Datum då anslaget tas ned:

2019-02-12

 

Förvaringsplats för protokollet:

Överförmyndaren

 

Sekreterare:

Marlene Åkerlund Hägglund

 

 


 

 

Publicerad: 2019-01-22

Skribent:

Medborgarservice