Anslag/bevis: Överförmyndarnämnden, 2018-12-14

 

Organ:

Överförmyndarnämnden

 

Sammanträdesdatum:

2018-12-14

 

Paragrafer:

§ 52-61

 

Datum då anslaget sätts upp:

2018-12-17

 

Datum då anslaget tas ned:

2019-01-07

 

Förvaringsplats för protokollet:

Överförmyndaren

 

Sekreterare:

Marlene Åkerlund Hägglund

 

 


 

 

Publicerad: 2018-12-17

Skribent:

Medborgarservice