Valdagen den 11 september

En röst läggs i en valurna

Söndagen den 11 september är det val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Du kan rösta i din vallokal mellan klockan 08-20. Vilken vallokal du ska rösta i står på ditt röstkort. I vallokalen finns valkuvert och valsedlar.

Du måste ha med dig en id-handling.

Om du inte har någon id-handling, så kan du styrka din identitet på följande sätt:

  • antingen genom att du är känd av röstmottagaren
  • eller så tar du med dig en person som kan bekräfta att du är du. Den personen måste kunna visa upp sin id-handling.

Samtliga vallokaler nedan kommer att vara märkta med texten "Vallokal".

Vallokaler

Valdistrikt

Vallokal

Boteå

Rixdan

Ed

Församlingsgården

Graninge

Graningebyn

Helgum

Helgums skola

Hullsta

Kommunhuset, cafeterian

Junsele

Junsele skola

Långsele

Knytpunkten

Österforse

Sörgården Österforse IP

Prästbordet

Församlingsgården

Ramsele

Medborgarkontoret i Ramsele

Remsle

Skedoms förskola

Resele

Församlingshemmet Myre

Skärvsta

Rödsta skola

Trästa

Kommunhuset, A-salen

Ådalsliden

Markusgården

Edsele

Edselegården matsalen

Önsta

Sollefteå Amatörteater


Till toppen