Allmänna val i Sverige

Väljare står bakom valskärmar och röstar

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

I din kommun är valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler.

Val till riksdag, kommun och region

Den 11 september är det val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige.

Rösträtt vid riksdagsval

För att ha rösträtt i val till riksdagen ska du:

  • vara 18 år senast på valdagen
  • vara svensk medborgare och vara eller ha varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt vid kommun- och regionfullmäktige

För att ha rösträtt i val till kommun- och regionfullmäktige ska du:

  • vara 18 år senast på valdagen
  • vara svensk medborgare, medborgare i ett annat EU-land, Island eller Norge och folkbokförd i kommunen/regionen, eller
  • vara medborgare i ett annat land, folkbokförd kommunen/regionen och ha varit folkbokförd i Sverige sammanhängande i tre år före valdagen.

Röstkort

Om du har rösträtt får du ett röstkort skickat till din folkbokföringsadress. Röstkortet skickas ut under perioden 16-22 augusti. På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn, adress och öppettider.

När behöver du röstkortet?

Du måste ha med dig ditt röstkort om du ska förtidsrösta i Sverige. Röstkortet används för att skicka din röst till din vallokal. Om du inte har fått ditt röstkort eller tappat det, kan du beställa ett nytt hos kommunen eller Valmyndigheten.

Mer information

Allmän information om valet finns på valmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till toppen