Kraftresan

#Kraftresan - stor satsning på Folkhälsan

Under hösten 2021 kommer Sollefteå kommun att göra den största folkhälsosatsningen på mycket länge. Satsningen syftar till att få fler kommuninvånare att välja en hälsosammare vardag.

Enligt Folkhälsomyndigheten tillhör Västernorrland en av de regioner där ohälsan är mest utbredd och regionen utmärker sig särskilt med en hög andel barnfetma. I Västernorrland finns en unik kompetens samlad hos Livsstilsmedicin Österåsen som kan spela en avgörande roll för om länet ska kunna bryta utvecklingen.

Under året kommer Sollefteå kommun att nyttja Livsstilsmedicin Österåsen för en rad insatser för att förbättra folkhälsan i kommunen med fokus på barn- och ungdomar. Förhoppningen är att även andra aktörer ska välja att delta.

Målet är att ge barn- och ungdomar verktyg dom se behöver frö att utveckla nyttigare vanor vad gäller kost och träning. Det handlar om alltifrån material som kan användas i skolan men också sådant som kan användas av alla i hemmet.

Kommentarer från Sollefteå kommun,

- Det här är den största folkhälsosatsning som gjorts i Sollefteå kommun på många, många år. Västernorrland har en unik verksamhet i Livsstilsmedicin Österåsen, genom att använda kraften i satsningen på friluftskommun, kompetens och kulturmiljön kring Österåsen så kan vi gemensamt vända utvecklingen och hjälpa fler att göra hälsosammare val, säger Maria Wennberg, ordförande utskottet för Unga- och lärande.

- Pandemin har visat att vi generellt i Sverige och främst i vårt län behöver satsa på en bättre folkhälsa. Här har vi i vårt län verkligen en chans att ligga i framkant och utveckla en modell för resten av landet, säger Ulrika Bergman, vice ordförande för utskottet för Vård- och omsorg.

- Livsstilsmedicin Österåsen är en fantastisk plats där natur, kultur och vetenskap finns samlat. Här finns oerhört mycket kompetens samlat och levererar evidensbaserad vård av mycket hög kvalité, något som alla undersökningar och utredningar visat. Det är en unik resurs vi har i vårt län och som vi alla bör bli bättre på att nyttja, säger Kjell-Åke Sjöström, ordförande utskottet för vård- och omsorg.