Sammanträdesplan 2022


Sammanträdesplan 2022


Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

-

28

-

25

30

20

-

-

26

17¹, 31

28

19

Kommunstyrelsen

11

8

15

5

10

7

-

16

6

11

8

6

Kommunstyrelsens utskott:


Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Samhällsutveckling

Inst

14

21

11

16

13

-

8

12

17

14

12

Allmänna

18

15

22

12

17

14

-

9

13

18

15

13

Vård & omsorg (allm)

19

16

23

13

18

15

-

10

14

19

16

14

Unga & lärande

20

17

24

14

19

16

-

11

15

20

17

15

Övriga nämnder och råd


Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Överförmyndarnämnd

Inst

24

17

21

12

23

-

25

22

27

24

22

Jävsnämnd

-

Inst

-

6

-

8

-

-

7

-

9

-

Kommunens Funktionsrättsråd

-

-

7

4

-

-

-

22

-

-

21

-

Kommunens Pensionärsråd

-

-

1

-

24

-

-

30

-

25

-

6

Ungdomsdelegation

¹17 oktober, första mötet med nya kommunfullmäktige, val av KF presidium och valberedning.

Sammanträdesdatum fylls på allt eftersom de planeras.


Till toppen