Sammanträdesplan 2022


Sammanträdesplan 2022


Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

-

28

-

25

30

20

-

-

26

17¹, 31

28

19

Kommunstyrelsen

11

8

15

5

10

7

-

16

13

11

8

6

Kommunstyrelsens utskott:


Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Samhällsutveckling

Inst

14

21

11

16

13

-

15

16

17

14

12

Allmänna

18

15

22

12

17

14

-

9

13

18

15

13

Vård & omsorg (allm)

19

16

23

13

18

15

-

10

14

19

16

14

Unga & lärande

20

17

24

14

19

16

-

11

15

20

17

15

Övriga nämnder och råd


Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Överförmyndarnämnd

Inst

24

17

21

12

23

-

25

22

27

24

22

Jävsnämnd

-

Inst

-

6

-

8

-

-

7

-

9

-

Kommunens Funktionsrättsråd

-

-

7

-

2

-

-

22

-

-

21

-

Kommunens Pensionärsråd

-

-

1

-

24

-

-

30

-

25

-

6

Ungdomsdelegation

¹17 oktober, första mötet med nya kommunfullmäktige, val av KF presidium och valberedning.

Sammanträdesdatum fylls på allt eftersom de planeras.


Sammanträdesplan 2022 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen


Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Januari

-

11

Februari

28

8

Mars

-

15

April

25

5

Maj

30

10

Juni

20

7

Juli

-

-

Augusti

-

16

September

26

13

Oktober

17¹, 31

11

November

28

8

December

19

6

Kommunstyrelsens utskott


Samhällsutveckling

Allmänna

Vård & omsorg (allmänt)

Unga och lärande

Januari

Inställt

18

19

20

Februari

14

15

16

17

Mars

21

22

23

24

April

11

12

13

14

Maj

16

17

18

19

Juni

13

14

15

16

Juli

-

-

-

-

Augusti

15

9

10

11

September

12

13

14

15

Oktober

17

18

19

20

November

14

15

16

17

December

12

13

14

15

Överiga nämnder och råd


Överförmyndarnämnd

Jävsnämnd

Kommunens Funktionsrättsråd

Kommunens Pensionärsråd

Ungdomsdelegation

Januari

Inställt-

-

-


Februari

24

Inställt

-

-


Mars

17

-

7

1


April

21

6

-

-


Maj

12

-

2

24


Juni

23

8

-

-


Juli

-

-

-

-


Augusti

25

-

22

30


September

22

7

-

-


Oktober

27

-

-

25


November

24

9

21

-


December

22

-

-

6