Sammanträdesplan 2021


Sammanträdesplan 2021


Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

-

Inställt

-

26

31

28

-

-

27

25

29

20

Kommunstyrelsen

12

9

2

13

11

8

-

17

7

5

2

7

Kommunstyrelsens utskott:


Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Samhällsutveckling

Inställt

15

15

19

17

14

-

9

13

11

8

13

Allmänna

Inställt

16

16

20

18

15

-

10

14

12

9

14

Vård & omsorg (allm)

20

17

17

21

18

16

-

11

15

13

10

15

Unga & lärande

21

18

18

22

20

17

-

12

16

14

11

16

Övriga nämnder och råd


Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Överförmyndarnämnd

29

Inställt

25

29

28

18

-

26

30

28

26

17

Jävsnämnd

-

Inställt

-

27

-

1

-

-

21

-

16

-

Kommunens Funktionsrättsråd

Inställt

-

-

-

24

-

-

-

-

18

-

-

Kommunens Pensionärsråd

-

11

-

14

-

9

-

-

29

-

-

1

Ungdomsdelegation

Sammanträdesdatum fylls på allt eftersom de planeras.