Kommunfullmäktige

Här finns protokoll från kommunfullmäktige.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Delegeringsbeslut 1 2021 Bevilja avsägelse Carin Collén.pdf Pdf, 124 kB. 124 kB 2021-01-28 08.59
Delegeringsbeslut 2 2021 Reviderad plan för återetablering av Försvarsmaktens verksamhet i Sollefteå kommun.pdf Pdf, 190.3 kB. 190.3 kB 2021-01-28 08.59
Delegeringsbeslut 3 2021 Bildande av ett landsbygdsråd i Sollefteå.pdf Pdf, 103.7 kB. 103.7 kB 2021-01-28 08.59
Delegeringsbeslut 4 2021 Svar på medborgarförslag Avgiftsfria mensskydd till livmoderbärare.pdf Pdf, 101.2 kB. 101.2 kB 2021-01-28 08.59
Delegeringsbeslut 5 2021Svar medborgarförslag Formulera en hållbarhetsstrategi och en lokal klimatomställningsplan för Sollefteå kommun.doc.pdf Pdf, 112.1 kB. 112.1 kB 2021-01-28 08.59
Delegeringsbeslut 6 2021Svar medborgarförslag Klimatåtgärder nu.pdf Pdf, 113.1 kB. 113.1 kB 2021-01-28 08.59
Delegeringsbeslut 7 2021Svar på medborgarförslag Köp Appelbergs och omvandla det till seniorboende i kollektivmodell.pdf Pdf, 124.8 kB. 124.8 kB 2021-01-28 08.59
Delegeringsbeslut 8 2021 Val av ersättare Kommunstyrelsen Centerpartiet.pdf Pdf, 123.6 kB. 123.6 kB 2021-02-05 14.18
Delegeringsbeslut 9 2021 Bevilja avsägelse Amanda Häggkvist.pdf Pdf, 122.3 kB. 122.3 kB 2021-02-15 15.43
KF protokoll 20210426 efter justering.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-04-28 15.53
KF protokoll 2021-05-31.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-06-02 15.57
KF protokoll 2021-06-28.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-06-30 15.34
KF protokoll 2021-10-25.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-11-01 13.18
KF protokoll 2021-11-29 EXTRA.pdf Pdf, 919.2 kB. 919.2 kB 2021-11-30 15.19
KF protokoll 2021-11-29 ordinarie.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-11-30 15.19