Tillfälligt stöd föreningar med anledning av flyktingvåg från Ukraina

Just nu flyr miljontals människor från Rysslands invasion av Ukraina vilket gjort att EU aktiverat massflyktingsdirektivet. Ett stort antal av dessa flyktingar beräknas fly till Sverige och ankomma till Sollefteå kommun.

Föreningslivet spelar en viktig roll i att stötta flyktingarna och bidra till integrationen. Därför avser kommunstyrelsen i Sollefteå kommun att avsätta medel till föreningar som gör insatser för integration och mottagande av flyktingar från kriget i Ukraina. Bidraget är ett tillfälligt bidrag som kan sökas under 2022 med anledning av den rådande flyktingsituationen.

Vem kan ansöka om integrationsbidraget?
Föreningar och organisationer som genom olika aktiviteter och frivilliginsatser vill bidra till integrationsarbetet inom ramen för sin verksamhet i Sollefteå kommun.

Till vad kan bidraget användas?
Bidraget kan användas till inköp av material för att möjliggöra mottagande av fler deltagare i verksamheten ur ett integrationsperspektiv. Vidare kan bidraget utgöra ett stöd för olika aktiviteter som är integrationsskapande, t.ex. språkundervisning osv.

Hur administreras ansökan?
Ansökningar hanteras löpande. Respektive förening kan söka upp till 25 000 kr under 2022.

Vad ska ansökan innehålla?
Ansökan ska ske i ansökningsmallen.

När och hur betalas pengarna ut om ansökan beviljas?
Efter beviljad ansökan utanordnas pengarna snarast möjligt till angivet bank- eller postgiro.

Ansökningsmall

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökningsmall.docx Word, 74.2 kB. 74.2 kB 2022-04-05 15.31