Avstängning av gång- och cykelväg vid gamla badhuset

Bild över avstängd gångväg

Ett planerat grävarbete medför att gång- och cykelväg kommer stängas av.

Arbetet påbörjas tisdag 21/3. Beräknas att ta 2 veckor.

Trottoaren kommer att stängas av för gång- och cykeltrafik. GP-linkar kommer att placeras ut. Det är en tung barriär som används för att separera gång- och fordonstrafik.

Kommer även vara skyltat vid Tingshuset.