Begränsad framkomlighet i delar av Ramsele

Nu gör Sollefteå kommun en större satsning på vägnätet i Ramsele. Det innebär begränsad framkomlighet på vissa sträckor.

De sträckor som berörs är Hagavägen, Bergsvägen och del av Smedjevägen. Planera därför din resa i god tid.

Sensommaren 2021 tog Sollefteå kommun över ansvaret för vägnätet i Ramsele och redan i år görs det stora investeringar på att rusta upp vägar och broar i Ramsele.

Redan under 2021 investerades 800 000 kr och under 2022 kommer 5,8 miljoner kronor att investeras i Ramsele.