Bro över Faxälven i Ramsele stängs för fordonstrafik

Bron söder om Ramsele camping över till Grannäset stängs av för fordonstrafik.

I samband med reparationsarbetena som påbörjats har grundläggningsförhållandena visat sig avvika och vara sämre än tidigare känt. Detta gör att Sollefteå kommun tagit beslutet att stänga av bron för fordonstrafik.

Bron kommer att hållas öppen för gång- och cykeltrafik tills vidare. En brokonstruktör kommer nu att titta på vilka åtgärdsmöjligheter som finns för att fortsätta reparationerna. Bron bedöms inte kunna återöppnas innan reparationerna utförts.

Till toppen