Del av Wallindervägen avstängd pga gatuarbeten

På Wallindervägen mellan 250 meter väster väg 87 och 400 meter väster väg 87 får fordon inte föras.

Detta gäller mellan 10/5 - 3/6.

Till toppen