Bygge av gång- och cykelväg i Näsåker

Under perioden maj-oktober utförSollefteå kommun nybyggnad av en GC-väg (gång- och cykelväg) längs Storgatan genom centrala Näsåker. Syftet med projektet är att förbättra säkerheten, öka tillgängligheten och få en högre trygghet hos oskyddade trafikanter som rör sig i centrala Näsåker.

Under tiden för genomförandet så kommer framkomligheten på sträckan att vara begränsad. Under största delen av tiden kommer minst ett körfält att vara öppet men vägen kan vid vissa moment komma att vara helt avstängd. Välj om möjligt andra vägar under perioder då framkomligheten är begränsad.

Hållplatser för bussar kommer under genomförandet att flyttas så att de ligger utanför arbetsområdet.

Samtliga ägare till fastigheter som påverkas av åtgärden kommer att bli kontaktade av entreprenören för att få direkt information om hur de påverkas under genomförandet. För vissa fastigheter kan en fasadbesiktning komma att genomföras.