Ledningsarbete - Tallmovägen, Bivackvägen, Lägervägen och Skogsbackavägen

Från och med vecka 18 är framkomligheten begränsad på Tallmovägen, Bivackvägen, Lägervägen och Skogsbackavägen.

Alternativ körväg är gångvägen mellan områdena. Kör med väldigt stor försiktighet och tänk på gångtrafikanter. Följ orangeskyltning.