Felanmälan

Vill du göra en felanmälan till kommunen? Det finns flera sätt att anmäla ett problem.

Kontakta kommunen via:

  • Mobilappen Felanmälan
  • Ett webbformulär

Det finns också möjligt att ringa in sin felanmälan, men ju fler som gör det via webben desto snabbare kan vi arbeta. Vi får en bättre kontroll över de ärenden som kommer in, så att vi kan kvalitetssäkra servicen till dig som medborgare.

En viktig del i detta är också möjligheten att kunna återkoppla till dig som har anmält ett fel och på det sättet skapa en konstruktiv dialog.

Typ av fel

Via webben kan du göra felanmälan inom följande områden:

  • Belysning
  • Gata
  • Park
  • Vatten och avlopp

Det kan till exempel röra sig om fel på belysning, hål i gatan eller kvarglömda redskap.

Observera att felanmälan till Solatum Hus & Hem ska göras direkt till dem.

Mobilapp

Appen, heter "Felanmälan Sollefteå kommun" och finns för både Android och Iphone. Hämta appen gratis från rutan Relaterad information eller din mobils "appbutik".

Webbformulär

Med formuläret via länken nedan kan du göra en felanmälan om du har hittat något problem.

Aktuellt läge november 2020

Sollefteå kommuns entreprenör för drift och underhåll av gatubelysningen har en hög arbetsbelastning nu.

Under hösten har många fel beroende på nedfallna träd, trafikskador samt avgrävda kablar orsakat en större mängd fel än normalt och medför att tiderna för felavhjälpning blir längre än normalt.

Arbetet fortsätter med att få anläggningarna i drift, men större bortfall/områden prioriteras före enstaka lampor/armaturer.

Fel som anmälts till Sollefteå kommun kommer att åtgärdas efter hand.

Kontakt