Anslag/Bevis: Protokoll allmänna utskottet 2022-12-13

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Anton Johansson