Kungörelse: Kommunfullmäktige 2022-12-19

Organ:

Kommunfullmäktige

Kungörelsedatum:

Datum då kungörelsen sätts upp:

Datum då kungörelsen tas ned:

Förvaringsplats för handlingarna:

Sekretariatet

Ansvarig för kungörelsen:

KUNGÖRELSE:

<<Lägg till Text>>