Anslag/Bevis: Protokoll utskottet för Samhällsutveckling 2022-11-14

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

53-61

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Guniris Jonasson