Anslag/Bevis: Protokoll utskottet för vård och omsorg 2022-09-14

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

195S-205S

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Cecilia Ingelsson Lydig