Anslag/Bevis: Protokoll Valnämnden 2022-06-01

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

§§ 21-29

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Anna-Maria Andersson


Till toppen