Anslag/Bevis: Protokoll utskottet för Samhällsutveckling 2022-06-13

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

30-35

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Guniris Jonasson


Till toppen