Anslag/Bevis: Protokoll Pensionärsrådet 2022-05-24

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

9-15

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Guniris Jonasson


Till toppen