Anslag/Bevis: Protokoll Kommunfullmäktige 2022-04-25

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

28-50

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Anton Johansson


Till toppen