Anslag/Bevis: Protokoll Kommunstyrelsens sammanträde 2022-04-27

Organ:

Kommunstyrelse

Sammanträdesdatum:

Paragrafer:

77-78

Datum då anslaget sätts upp:

Datum då anslaget tas ned:

Förvaringsplats för protokollet:

Sekretariatet

Sekreterare:

Cecilia Ingelsson Lydig


Till toppen